Salmos 58

1 För sångmästaren, "Fördärva inte", en sång av David.

2 För ni verkligen rättfärdighetens talan, när ni tiger?Dömer ni rätta domar, ni människors barn?

3 Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer,era händer banar väg för våld i landet.

4 De ogudaktiga är avfälligaända från födelsen,de lögnaktiga far vilsealltifrån moderlivet.

5 De har gift i sig, likt ormens gift.De liknar en döv huggorm,som tillsluter sitt öra

6 så att han inte hör ormtjusaren,som är så skicklig att besvärja.

7 Gud, krossa tänderna i deras mun,bryt sönder de unga lejonens käkar, Herre!

8 Låt dem försvinnalikt vatten som rinner bort.När någon skjuter sina pilar,låt dem vara utan udd.

9 Låt honom vara lik snigeln,som löses upp och utplånas,lik en kvinnas ofullgångna fostersom inte får se solen.

10 Innan era grytor känner hettan från törnetskall han svepa bort det med en stormvindvare sig det är friskt eller brinner.

11 Den rättfärdige skall glädja sig, när han ser hämnden,han skall tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod.Och människorna skall säga:"Den rättfärdige får sin lön,det finns en Gud som dömer på jorden."