Salmos 124

1 En vallfartssång av David.Om Herren inte varit med oss- så skall Israel säga -

2 om Herren inte varit med ossnär människor reste sig upp mot oss,

3 då hade de slukat oss levandenär deras vrede upptändes mot oss,

4 då hade vattnen dränkt oss,strömmen sköljt över oss,

5 ja, då hade de väldiga vattenmassornasköljt över oss.

6 Lovad vare Herren,som inte gav oss till rov åt deras tänder.

7 Vår själ kom undan som en fågelur fågelfängarens snara,snaran gick sönderoch vi kom undan.

8 Vår hjälp är i Herrens namn,hans som har gjort himmel och jord.