Salmos 140

1 För sångmästaren, en psalm av David.

2 Rädda mig, Herre, från onda människor,bevara mig för våldsmän,

3 för dem som tänker ut ont i sina hjärtanoch dagligen vållar strid.

4 De vässar sina tungor som ormar,huggormsgift är bakom deras läppar. Sela.

5 Bevara mig, Herre, för de ogudaktigas händer,skydda mig för våldsmän,som tänker ut planer för att få mig på fall.

6 Stolta människor gillrar fällor med garn för mig,de breder ut nät vid vägens kant,snaror sätter de ut för mig. Sela.

7 Jag säger till Herren: "Du är min Gud."Lyssna, Herre, till min bön om nåd.

8 Herre, Herre, min frälsnings starkhet,du skyddar mitt huvud på stridens dag.

9 Herre, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar,låt inte deras planer lyckas,så att de förhäver sig. Sela.

10 Låt dem som omringar mig själva drabbasav sina läppars ondska.

11 Låt eldsglöd regna över dem,låt dem kastas i eld,i djup som de inte kan komma upp ur.

12 En baktalare skall inte bestå i landet,våldsmän skall jagas av olycka, med slag på slag.

13 Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sakoch skaffa den fattige rätt.De rättfärdiga skall prisa ditt namn,de rättrådiga skall bo inför ditt ansikte.