Salmos 67

1 För sångmästaren, med stränginstrument. En psalm, en sång.

2 Må Gud vara oss nådig och välsigna oss.Må han låta sitt ansikte lysa över oss, sela,

3 så att man på jorden lär känna dina vägar,bland alla hednafolk din frälsning.

4 Folken må tacka dig, Gud,alla folk må tacka dig.

5 Folkslagen må glädja sig och jubla,ty du dömer folken rättoch leder folkslagen på jorden. Sela.

6 Folken må tacka dig, Gud,alla folk må tacka dig.

7 Jorden ger sin gröda,och Gud, vår Gud, välsignar oss.Må Gud välsigna ossoch må alla jordens ändar frukta honom.