Salmos 143

1 En psalm av David.Herre, hör min bön,lyssna till min bön om nåd,svara mig i din rättfärdighetför din trofasthets skull!

2 Gå ej till doms med din tjänare,ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

3 Se, fienden förföljer min själ,han trampar mitt liv till jorden.Han lägger mig i mörkerlikt dem som länge varit döda.

4 Min ande tynar bort i mig,mitt hjärta stelnar i mitt bröst.

5 Jag minns dagar som gått,jag begrundar alla dina gärningaroch tänker på dina händers verk.

6 Jag sträcker ut mina händer till dig.Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela.

7 Herre, skynda att svara mig,ty min ande förgås,dölj inte ditt ansikte för mig.Låt mig inte bli lik dem som far ner i graven.

8 Låt mig om morgonen erfara din nåd,ty jag förtröstar på dig.Visa mig den väg jag skall gå,till dig upplyfter jag min själ.

9 Rädda mig från mina fiender, Herre.Hos dig söker jag skydd.

10 Lär mig att göra din vilja,ty du är min Gud.Må din gode Ande leda mig på jämn mark.

11 Herre, håll mig vid liv,för ditt namns skull,rädda min själ ur nödenför din rättfärdighets skull.

12 Utrota mina fiender för din nåds skull,förgör alla dem som plågar min själ.Ty jag är din tjänare.