Salmos 100

1 En tacksägelsepsalm.Höj jubel till Herren, alla länder!

2 Tjäna Herren med glädje,kom inför hans ansikte med jubelrop!

3 Besinna att Herren är Gud.Han har gjort oss och inte vi själva.Vi är hans folk och får i hans hjord.

4 Gå in i hans portar med tacksägelse,i hans gårdar med lov.Tacka honom, lova hans namn!

5 Ty Herren är god,hans nåd varar i evighet,hans trofasthet från släkte till släkte.