Salmos 47

1 För sångmästaren, en psalm av Koras söner.

2 Klappa i händerna, alla folk,höj jubel till Gud med fröjderop!

3 Ty Herren, den Högste, är fruktansvärd,en stor konung över hela jorden.

4 Han lägger folk under oss,folkslag under våra fötter.

5 Han utväljer åt oss vår arvedel,Jakobs, hans älskades, stolthet. Sela.

6 Gud har farit upp under jubel,Herren, under basuners ljud.

7 Lovsjung Gud, lovsjung!Lovsjung vår konung, lovsjung!

8 Ty Gud är konung över hela jorden,lovsjung honom med en psalm.

9 Gud är konung över hednafolken,Gud sitter på sin heliga tron.Folkens främsta samlassom Abrahams Guds folk.Ty jordens sköldar tillhör Gud,högt är han upphöjd.