Salmos 14

1 För sångmästaren, av David.Dårarna säger i sitt hjärta:"Det finns ingen Gud."Onda och avskyvärda är deras gärningar,det finns ingen som gör det goda.

2 Herren blickar ner från himlenpå människors barnför att se om det finns någon förståndig,någon som söker Gud.

3 Men alla har avfallit,alla är fördärvade.Ingen finns som gör det goda,inte en enda.

4 Förstår de ingenting,alla dessa ogärningsmän,de som äter mitt folk som om de åt brödoch som inte åkallar Herren.

5 Där grips de av förfäran,ty Gud är hos de rättfärdigas släkte.

6 Den betrycktes råd hånar ni,ty Herren är hans tillflykt.

7 O, att det från Sion kom frälsning för Israel!När Herren gör slut på sitt folks fångenskap,då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.