Salmos 76

1 För sångmästaren, en psalm till stränginstrument, en sång av Asaf.

2 Gud är känd i Juda,i Israel är hans namn stort.

3 I Salem står hans hydda,hans boning på Sion.

4 Där bröt han sönder bågens blixtrande pilar,sköld och svärd, krigets vapen. Sela.

5 Strålande är du,härligare än berg, rika på byte.

6 Modiga män ligger plundrade,de sover sin sista sömn,ingen stridsman kan lyfta sin hand.

7 Genom ditt straffande ord, du Jakobs Gud.ligger både häst och ryttare i dvala.

8 Du, endast du är värd fruktan.vem kan bestå inför dig när du är vred?

9 Från himlen låter du din dom höras.Jorden förskräckes och blir stilla

10 när Gud står upp till domsför att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela.

11 Människors vrede skall då bli dig till pris,vad som finns kvar av vrede skall du ikläda dig.

12 Ge löften och infria dem åt Herren, er Gud!Alla som är omkring honom skall bära fram gåvor åt den fruktansvärde.Han kuvar furstarnas stolta ande,fruktansvärd är han för kungarna på jorden.