Salmos 149

1 Halleluja!Sjung till Herren en ny sång,hans lov i de frommas församling.

2 Israel skall glädja sig över sin skapare,Sions barn jubla över sin konung.

3 De skall prisa hans namn under dans,till puka och harpa skall de lovsjunga honom.

4 Ty Herren gläds över sitt folk,han smyckar de ödmjuka med frälsning.

5 De fromma skall jubla i härlighetoch sjunga av glädje på sin bädd.

6 Guds lov skall vara i deras munoch ett tveeggat svärd i deras hand,

7 för att hämnas på hednafolkenoch straffa folken,

8 för att binda deras kungar med kedjoroch deras stormän med järnbojor,

9 för att verkställa det domslut som är nedtecknat.Det är en ära för alla hans fromma.Halleluja!