Salmos 121

1 En vallfartssång.Jag lyfter mina ögon upp till bergen.Varifrån skall min hjälp komma?

2 Min hjälp kommer från Herren,som har gjort himmel och jord.

3 Inte skall han låta din fot vackla,inte slumrar han som bevarar dig.

4 Nej, han som bevarar Israel,han slumrar inte, han sover inte.

5 Herren bevarar dig,Herren är ditt skyddpå din högra sida.

6 Solen skall inte skada dig om dagen,och inte månen om natten.

7 Herren skall bevara dig från allt ont,han skall bevara din själ.

8 Herren skall bevara din utgång och din ingångfrån nu och till evig tid.