Salmos 130

1 En vallfartssång.Ur djupen ropar jag till dig, Herre.

2 Herre, hör min röst,låt dina öron lyssna till mina rop om nåd.

3 Om du, Herre, tillräknar missgärningar,Herre, vem kan då bestå?

4 Men hos dig finns förlåtelse,för att man skall frukta dig.

5 Jag väntar på Herren,min själ väntar,och jag hoppas på hans ord.

6 Min själ längtar efter Herren,mer än väktarna efter morgonen,ja, mer än väktarna efter morgonen.

7 Hoppas på Herren, Israel,ty hos Herren finns nåd,full lösepenning finns hos honom.

8 Det är han som skall friköpa Israelfrån alla dess missgärningar.