Salmos 84

1 För sångmästaren, till Gittit, en psalm av Koras söner.

2 Hur ljuvliga är ej dina boningar,Herre Sebaot!

3 Min själ längtar och trängtarefter Herrens gårdar,min själ och min kropp jublarmot levande Gud.

4 Ty sparven har funnit ett husoch svalan ett bo åt sig,där hon kan lägga sina ungar:dina altaren, Herre Sebaot,min konung och min Gud.

5 Saliga är de som bor i ditt hus,de lovar dig ständigt. Sela.

6 Saliga är de människor som har sin styrka i dig,de som har dina vägar i sitt hjärta.

7 När de vandrar genom tåredalengör de den rik på källor,och höstregnet höljer den med välsignelser.

8 De går från kraft till kraft,de träder fram inför Gud på Sion.

9 Herre Gud Sebaot, hör min bön,lyssna, du Jakobs Gud! Sela.

10 Gud, se vår sköld,ge akt på din smordes ansikte!

11 En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra.Jag vill hellre vakta dörren i min Guds husän vistas i de ogudaktigas boningar.

12 Ty Herren Gud är sol och sköld,Herren ger nåd och ära.Han vägrar inte dem något gottsom vandrar i fullkomlighet.Herre Sebaot,salig är den människa som förtröstar på dig.