Salmos 28

1 Av David.Till dig, Herre, ropar jag,min klippa, var ej stum mot mig.Om du är tyst mot mig,blir jag lik dem som far ner i graven.

2 Hör mina böners ljudnär jag ropar till dig,när jag lyfter mina händermot det innersta i din helgedom.

3 För inte bort mig med ogudaktigaoch med ogärningsmän,som talar vänligt med sin nästamen har ondska i sina hjärtan.

4 Löna dem efter deras handlingar,efter deras onda gärningar.Löna dem efter deras händers verk,vedergäll dem för vad de har gjort.

5 Ty de ger inte akt på Herrens gärningar,på hans händers verk.Därför skall han slå ner democh inte mer bygga upp dem.

6 Välsignad vare Herren,ty han har hört mina böner om nåd.

7 Herren är min styrka och min sköld,på honom förtröstade mitt hjärta.Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig.Jag vill tacka honom med min sång.

8 Herren är sitt folks styrka,ett frälsningens värn är han för sin smorde.

9 Fräls ditt folkoch välsigna din arvedel,var deras herde och bär dem för evigt!