Salmos 150

1 Halleluja!Prisa Gud i hans helgedom,prisa honom i hans makts fäste.

2 Prisa honom för hans väldiga gärningar,prisa honom för hans stora härlighet.

3 Prisa honom med basunklang,prisa honom med psaltare och harpa.

4 Prisa honom med puka och dans,prisa honom med stränginstrument och flöjt.

5 Prisa honom med ljudande cymbaler,prisa honom med klingande cymbaler.

6 Må allt som andas prisa Herren!Halleluja!