Salmos 110

1 En psalm av David.Herren sade till min Herre:"Sätt dig på min högra sida,till dess att jag har lagt dina fiendersom en fotapall under dina fötter."

2 Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion,du skall härska mitt ibland dina fiender.

3 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här,i helig skrud kommer din unga skara inför dig,som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.

4 Herren har svurit och skall inte ångra sig:"Du är präst för evigt,på samma sätt som Melki-Sedek."

5 Herren är på din högra sida,han krossar kungar på sin vredes dag.

6 Han skall hålla dom bland hednafolken,överallt skall döda ligga.Han krossar huvuden över hela jorden.

7 Han skall dricka ur bäcken vid vägen,därför skall han lyfta huvudet högt.