Salmos 129

1 En vallfartssång.Stor nöd har de vållat migalltifrån min ungdom - så skall Israel säga -

2 stor nöd har de vållat migalltifrån min ungdom.Ändå blev de mig inte för starka.

3 På min rygg har plöjare plöjtoch dragit långa fåror.

4 Men Herren är rättfärdig,han har huggit av de ogudaktigas band.

5 De skall komma på skam och vika tillbaka,alla som hatar Sion.

6 De skall bli som gräs på taken,som vissnar innan det vuxit upp.

7 Ingen skördeman fyller sin hand med det,ingen kärvbindare sin famn.

8 De som går förbi säger inte:" Herrens välsignelse må komma över er!Vi välsignar er i Herrens namn."