Salmos 118

1 Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.

2 Israel må säga så,ty hans nåd varar i evighet.

3 Arons hus må säga så,ty hans nåd varar i evighet.

4 De som fruktar Herren må säga så,ty hans nåd varar i evighet.

5 I min nöd ropade jag till Herrenoch Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats.

6 Herren är med mig, jag skall inte frukta.Vad kan en människa göra mig?

7 Herren är med mig, han är min hjälpare,jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig.

8 Det är bättre att ta sin tillflykt till Herrenän att lita på människor.

9 Det är bättre att ta sin tillflykt till Herrenän att lita på furstar.

10 Alla hednafolk omringar mig,men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

11 De omringar mig, ja, de omringar mig,men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

12 De omringar mig som bin,men de slocknar som eld i törne.I Herrens namn skall jag förgöra dem.

13 Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall,men Herren hjälper mig.

14 Herren är min starkhet och min lovsång,han blev min frälsning.

15 Man sjunger med jubel om frälsningi de rättfärdigas hyddor:" Herrens högra hand gör mäktiga ting.

16 Herrens högra hand upphöjer,Herrens högra hand gör mäktiga ting."

17 Jag skall inte dö utan levaoch förkunna Herrens gärningar.

18 Hårt har Herren tuktat mig,men han lämnade mig inte åt döden.

19 Öppna för mig rättfärdighetens portar,jag vill gå in genom dem och tacka Herren.

20 Detta är Herrens port,de rättfärdiga går in genom den.

21 Jag tackar dig för att du svarade migoch blev min frälsning.

22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade borthar blivit en hörnsten.

23 Herren har gjort den till detta,underbart är det i våra ögon.

24 Detta är den dag som Herren har gjort,låt oss på den jubla och vara glada!

25 O, Herre, fräls! O, Herre, låt allt lyckas väl!

26 Välsignad vare han som kommer i Herrens namn!Vi välsignar er från Herrens hus.

27 Herren är Gud, och han gav oss ljus.Ordna er i högtidsledmed lövrika kvistar i händernafram till altarets horn.

28 Du är min Gud, jag vill tacka dig,min Gud, jag vill upphöja dig.

29 Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.