Salmos 148

1 Halleluja!Prisa Herren från himlen,prisa honom i höjden.

2 Prisa honom, alla hans änglar,prisa honom, hela hans här.

3 Prisa honom, sol och måne,prisa honom, alla lysande stjärnor.

4 Prisa honom, ni himlars himmeloch ni vatten ovan himlen.

5 Ja, de skall prisa Herrens namn,ty han befallde och de blev skapade.

6 Han gav dem deras platsför alltid och för evigt.Han gav dem en lagsom ingen överträder.

7 Prisa Herren från jorden,ni havsdjur och alla djup,

8 eld och hagel, snö och töcken,du stormande vindsom uträttar hans befallning,

9 ni berg och alla höjder,ni fruktträd och alla cedrar,

10 ni vilda djur och all boskap,ni kräldjur och bevingade fåglar,

11 ni jordens kungar och alla folk,ni furstar och alla domare på jorden,

12 ni ynglingar och unga kvinnor,ni gamla med de unga.

13 Prisa Herrens namn,ty endast hans namn är högt,hans majestät når över jord och himmel.

14 Han har upphöjt ett horn för sitt folktill en lovsång för alla sina fromma,för Israels barn, det folk som står honom nära.Halleluja!