Salmos 68

1 För sångmästaren. En psalm, en sång av David.

2 Gud står upp, hans fiender skingras,de som hatar honom flyr för hans ansikte.

3 Som rök drivs bort, fördrivs de av dig,som vaxet smälter av eld,förgås de ogudaktiga inför Gud.

4 Men de rättfärdiga är glada,de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje.

5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn!Bered väg för honom som drar fram genom öknarna.Hans namn är Herren, gläd er inför honom.

6 Gud i sin heliga boningär de faderlösas faderoch änkors försvarare,

7 en Gud som ger de ensamma ett hemoch de fångna frihet och lycka.Men de upproriska måste bo i en öken.

8 Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk,när du gick fram i ödemarken, sela,

9 då bävade jorden,då strömmade regn ner från himlen inför Gud,själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud.

10 Ett nåderikt regn lät du falla, Gud,när din egendom var uttorkad, gav du den nytt liv.

11 Din skara fick bo där.I din godhet, Gud,sörjde du för de betryckta.

12 Herren låter sitt ord förkunnas,stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet:

13 "Härskarornas kungar flyr, de flyr,husmodern där hemma får dela bytet.

14 Vill ni då ligga stilla inom era inhägnader?Duvans vingar är täckta med silveroch hennes fjädrar med skimrande guld.

15 När den Allsmäktige skingrade kungarna i landet,föll snö på Salmon."

16 Basans berg är Guds berg,ett berg med höga toppar är Basans berg.

17 Varför, ni höga berg, ser ni ner på det bergsom Gud har utvalt till sin boning?Herren skall bo där för alltid.

18 Guds vagnar räknas i tiotusental, tusen och åter tusen.Herren är bland dem i helighet som på Sinai.

19 Du steg upp i höjden, du tog fångar,du fick gåvor bland människorna,ja, till och med upproriska människor,för att du, Herre, vår Gud, skulle bo där.

20 Lovad vare Herren!Dag efter dag bär han oss,Gud är vår frälsning. Sela.

21 Gud är för oss en Gud som frälsar,hos Herren Herren finns räddning från döden.

22 Ja, Gud krossar sina fienders huvuden,den håriga hjässan på den som framhärdar i synd.

23 Herren säger:"Från Basan skall jag hämta dem,jag skall hämta upp dem från havets djup.

24 Då kan du tvätta din fot i blodoch dina hundars tunga kan få sin del av fienderna."

25 Man ser, o Gud, ditt högtidståg,min Guds och konungs tåg inne i helgedomen.

26 Främst går sångare, harpospelare följer eftermitt ibland jungfrur som slår på pukor.

27 Lova Gud i församlingarna,lova Herren, ni från Israels källa.

28 Där går Benjamin, den yngste, han anför dem.Där går skaran av Juda furstar,Sebulons furstar, Naftalis furstar.

29 Din Gud har bestämt din styrka.Stärk, Gud, vad du har gjort för oss.

30 Från ditt tempel i Jerusalemskall kungar bära fram gåvor till dig.

31 Straffa odjuret i vassen,tjurarnas hop och deras kalvar.Ödmjukt skall folken hylla dig med silverstycken.Han skingrar de folk som vill ha krig.

32 Mäktiga män skall komma från Egypten,Nubien skall skyndsamt räcka ut sina händer till Gud.

33 Ni riken på jorden, sjung till Guds ära,lovprisa Herren, sela,

34 honom som far fram på urtidshimlarnas himmel.Se, han låter sin röst höras, en mäktig röst.

35 Ge Gud makten,hans majestät är över Israel,hans makt är i skyarna.Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom.Israels Gud ger makt och styrka åt sitt folk.Lovad vare Gud!