Ageu 1

1 I kung Darejaves andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sade:

2 Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: "Tiden har inte kommit, tiden att åter bygga upp Herrens hus."

3 Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sade:

4 Är det då tid för eratt själva bo i panelade hus,medan detta hus ligger i ruiner?

5 Så säger nu Herren Sebaot:Lägg märke till hur det går för er.

6 Ni sår mycket men skördar litet.Ni äter men blir inte mätta.Ni dricker men släcker inte törsten.Ni klär er men blir inte varma.Den som får inkomsthar hål i börsen.

7 Så säger Herren Sebaot:Lägg märke till hur det går för er.

8 Gå upp till bergen,hämta trävirkeoch bygg upp mitt hus,så skall jag glädja mig över detoch visa min härlighet,säger Herren.

9 Ni väntade er mycket,men se, det blev litet.Och när ni förde det hem,då blåste jag bort det.Varför? säger Herren Sebaot.Därför att mitt hus ligger i ruiner,medan ni har bråttom,var och en med sitt eget hus.

10 Därför har himlen över er hållit tillbaka sin daggoch jorden har hållit tillbaka sin gröda.

11 Jag har kallat på torkaatt komma över landet och över bergen,över säden, vinet och oljan,över det som jorden alstrar,över människor och djuroch över era händers arbete.

12 Serubbabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herrens, sin Guds, röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom, och folket fruktade Herren.

13 Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: "Jag är med er, säger Herren."

14 Och Herren uppväckte en iver hos Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus.