Salmos 95

1 Kom, låt oss höja glädjerop till Herren,jubel till vår frälsnings klippa.

2 Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse,höja jubel till honom med lovsång!

3 Ty Herren är en stor Gud,en stor konung över alla gudar.

4 Han har jordens djup i sin hand,och bergens höjder är hans.

5 Hans är havet, ty han har gjort det,och det torra har hans händer format.

6 Kom, låt oss falla ner och tillbe,låt oss böja knä för Herren, vår skapare.

7 Ty han är vår Gudoch vi är folket i hans hjord,fåren som står under hans vård.I dag, om ni hör hans röst,

8 så förhärda inte era hjärtan som i Meriba,som på Massas dag i öknen,

9 där era fäder frestade migoch satte mig på prov,fastän de såg mina gärningar.

10 I fyrtio år väckte det släktet min avsky,och jag sade:"De är ett folk som far vilse med sina hjärtan,de vill inte veta av mina vägar."

11 Så svor jag i min vrede:"De skall inte komma in i min vila."