Cânticos 3

1 Där jag låg i min bädd omnatten sökte jag honomsom min själ har kär,jag sökte honom men fann honom inte.

2 Jag vill stiga upp och gå omkring i staden,på gatorna och torgen,jag vill söka honom som min själ har kär.Jag sökte honom men fann honom inte.

3 Väktarna fann mig,där de gick omkring i staden.Har ni sett honom som min själ har kär?

4 Knappt hade jag kommit förbi dem,så fann jag honom som min själ har kär.Jag grep tag i honom, och jag släppte honom inte,förrän jag hade fört honom in i min moders hus,in i hennes kammare som fött mig.

5 Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar,vid gaseller och hindar på marken:Oroa inte kärleken, stör den inte,förrän den själv vill.

6 Vem är det som kommer upp från öknensom pelare av rök,med doft av myrra och rökelsefrån köpmannens alla kryddor?

7 Se, det är Salomos bärstol!Sextio krigare omger den,utvalda bland Israels hjältar.

8 Alla bär de svärdoch är skickliga i strid,var och en med svärd vid sidantill skydd mot nattens faror.

9 En bärstol har kung Salomogjort åt sig,av virke från Libanon.

10 Sidostöden är av silver,ryggstödet av guldoch sätet klätt med purpurrött tyg.Invändigt är den prydd i kärlekav Jerusalems döttrar.

11 Gå ut, ni Sions döttrar, och se på kung Salomonär han bär kronan som hans mor har krönt honom medpå hans bröllopsdag,på hans hjärtefröjds dag.