Amós 7

1 Detta lät Herren, Herren mig se:Jag såg gräshoppor skapas när sommargräset började växa upp. Det var sommargräset efter kungsslåttern.

2 När de hade ätit upp allt grönt i landet sade jag: "Herre, Herre, förlåt! Hur skall Jakob kunna bestå, han som är så obetydlig?"

3 Då ångrade Herren detta. "Det skall inte ske", sade Herren.

4 Detta lät Herren, Herren mig se:Jag såg att Herren, Herren kallade på elden för att utföra hans sak. Och elden förtärde det stora djupet och höll på att förtära landet.

5 Då sade jag: "Herre, Herre, sluta! Hur skall Jakob kunna bestå, han som är så obetydlig?"

6 Då ångrade Herren detta. "Inte heller detta skall ske", sade Herren Herren.

7 Detta lät han mig se:Jag såg Herren stå på en lodrät mur, och i sin hand höll han ett blylod.

8 Och Herren sade till mig: "Vad ser du, Amos?" Jag svarade: "Ett blylod." Då sade Herren: "Se, jag skall hänga upp ett blylod mitt ibland mitt folk Israel. Jag skall inte skona dem ytterligare en gång.

9 Isaks offerhöjder skall bli ödelagda och Israels helgedomar förstörda och mot Jerobeams hus skall jag resa mig upp med svärdet."

10 Amasja, prästen i Betel, sände bud till Jerobeam, Israels kung, och lät säga: "Amos har anstiftat en sammansvärjning mot dig mitt i Israel. Landet härdar inte ut med allt hans ordande.

11 Ty så har Amos sagt: Jerobeam skall dö genom svärd och Israel skall föras bort i fångenskap från sitt land."

12 Och Amasja sade till Amos: "Du siare, gå din väg och fly till Juda land. Tjäna där ditt levebröd och profetera där!

13 Men i Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel."

14 Amos svarade Amasja: "Jag är inte en profet, en yrkesprofet. Jag är en boskapsherde som lever av mullbärsfikon.

15 Men Herren tog mig från hjorden och Herren sade till mig:Gå och profetera för mitt folk Israel.

16 Så hör nu Herrens ord. Du säger:Profetera inte mot Israeloch tala inte mot Isaks hus.

17 Därför säger Herren så:Din hustru skall bli en hora i staden,dina söner och döttrar skall falla för svärd,din jord skall utskiftas med mätsnöre.Själv skall du dö i ett orent land,och Israel skall föras bort i fångenskap från sitt land."