Amós 4

1 Hör detta ord, ni Basans kor på Samarias berg,ni som förtrycker de svagaoch krossar de fattiga,ni som säger till era män:"Tag hit, så att vi får dricka."

2 Herren, Herren har svurit vid sin helighet:Se, dagar skall komma över er,då man skall hämta upp er med metkrokaroch vad som är kvar av er med fiskkrokar.

3 Då skall ni söka er ut,var och en genom närmaste öppning i muren,och ni skall drivas bort till Harmon,säger Herren.

4 Gå till Betel och bedriv er synd,till Gilgal och bedriv än värre synd.Bär på morgonen fram era slaktoffer,på tredje dagen era tionden.

5 Förbränn syrat bröd till lovoffer,lys ut frivilliga offer, ja, kungör dem.Ty sådant älskar ni ju, ni Israels barn,säger Herren, Herren.

6 Jag lät er gå med tomma magar i alla era städer, jag lät er sakna bröd på alla era orter.Och ändå har ni inte vänt om till mig,säger Herren.

7 Jag höll tillbaka regnet för er,när det ännu var tre månader kvar till skördetiden.Jag lät det regna över en stadmen inte över en annan.En åker fick regn,och den åker som inte fick regn torkade bort.

8 Två, tre städer stapplade bort till samma stadför att få vatten att dricka,utan att de kunde släcka sin törst.Och ändå har ni inte vänt om till mig,säger Herren.

9 Jag lät er drabbas av sot och rost.Era många trädgårdar och vingårdar,era fikonträd och olivträd,åt gräshopporna upp.Och ändå har ni inte vänt om till mig,säger Herren.

10 Jag sände pest ibland er som i Egypten.Jag dödade era unga män med svärdoch lät era hästar bli tagna som byte.Stanken av era fallna skarorlät jag stiga upp och komma in i er näsa.Och ändå har ni inte vänt om till mig,säger Herren.

11 Jag lät ödeläggelse drabba er,liksom när Gud ödelade Sodom och Gomorra.Ni var som en brand, ryckt ur elden.Och ändå har ni inte vänt om till mig,säger Herren.

12 Därför skall jag göra så med dig, Israel,och eftersom jag skall göra detta med dig,så bered dig, Israel, att möta din Gud.

13 Ty se, han som danar bergen och skapar vindenoch förkunnar för människan sina tankar,han som gör morgonrodnaden till mörkeroch går fram över jordens höjder -Herren, härskarornas Gud, är hans namn.