Salmos 42

1 För sångmästaren, en sång av Koras söner.

2 Som hjorten trängtar efter vattenbäckar,så trängtar min själ efter dig, o Gud.

3 Min själ törstar efter Gud,efter den levande Guden.När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?

4 Mina tårar är min matdag och natt,ty ständigt säger man till mig:"Var är nu din Gud?"

5 Detta vill jag tänka pånär jag utgjuter min själ:Jag gick i folkhopen,vandrade med den till Guds husunder jubelrop och tacksägelse,en högtidsfirande skara.

6 Varför är du så bedrövad, min själ,och så orolig i mig?Sätt ditt hopp till Gud.Jag skall åter få tacka honomför frälsning genom honom.

7 Min Gud, min själ är bedrövad i mig.Därför tänker jag på digi Jordans land och på Hermons höjder,på Misars berg.

8 Djup ropar till djupvid dånet av dina vattenfall.Alla dina svallande böljorgår fram över mig.

9 Om dagen sänder Herren sin nådoch om natten är hans sång hos mig,en lovsång till mitt livs Gud.

10 Jag vill säga till Gud, min klippa:"Varför har du glömt mig,varför måste jag gå sörjande,ansatt av fiender?"

11 Det är som krossade man benen i min kropp,när mina ovänner hånar migoch ständigt säger till mig:"Var är nu din Gud?"Varför är du så bedrövad, min själ,och varför så orolig i mig?Sätt ditt hopp till Gud,ty jag skall åter få tacka honom,min frälsning och min Gud.