2 Samuel 8

1 En tid härefter slog David fili- steerna och kuvade dem och han tog Meteg-Haamma från filisteerna.

2 Han slog också moabiterna. Han tvingade ner dem på marken och mätte dem med snöre. Med två snörlängder mätte han ut dem som skulle dödas, och med en full snörlängd dem som han lät leva. Så blev moabiterna underordnade David och skattskyldiga.

3 David slog också Hadadezer, Rehobs son, kungen i Soba, när han dragit ut för att utsträcka sitt välde till floden.

4 Av hans folk tog David till fånga 1 700 ryttare och 20 000 man fotfolk. Han lät skära av hälsenorna på alla vagnshästarna, men skonade 100 hästar.

5 När arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadadezer, kungen i Soba, slog David 22 000 man av dem.

6 David placerade trupper bland arameerna i Damaskus. Så blev arameerna underordnade David och skattskyldiga. Och Herren gav seger åt David var han än drog fram.

7 David tog de guldsköldar som tillhörde Hadadezers tjänare och förde dem till Jerusalem.

8 Från Hadadezers städer Beta och Berotaj tog kung David koppar i mycket stor mängd.

9 När Toi, kungen i Hamat, hörde att David hade slagit Hadadezers här,

10 sände han sin son Joram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom därför att han hade givit sig i strid med Hadadezer och besegrat honom. Ty Hadadezer hade legat i krig med Toi. Joram hade med sig kärl av silver, guld och koppar.

11 Även dessa helgade kung David åt Herren, liksom han hade helgat det silver och guld han hade tagit från alla de folk som han hade lagt under sig:

12 från arameerna, moabiterna, ammoniterna, filisteerna och amalekiterna, så också med bytet han hade tagit från Hadadezer, Rehobs son, kungen i Soba.

13 När David kom tillbaka från sin seger över arameerna, gjorde han sig ett namn när han i Saltdalen dödade 18 000 man.

14 Och han placerade trupper i Edom. I hela Edom placerade han trupper och alla edomiter blev underordnade David. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram.

15 David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk.

16 Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Josafat, Ahiluds son, var kansler.

17 Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Ebjatars son, var präster, och Seraja var sekreterare.

18 Benaja, Jojadas son, hade befälet över kereteerna och peleteerna. Och Davids söner var präster.