Salmos 101

1 En psalm av David.Om nåd och rätt vill jag sjunga,dig, Herre, vill jag lovprisa.

2 Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen.När kommer du till mig?Jag vill föra en fullkomlig vandeldär jag bor i mitt hus.

3 Jag vänder ej mitt öga till det onda.Att handla trolöst hatar jag,det skall inte finnas hos mig.

4 Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig,det onda vill jag inte veta av.

5 Den som baktalar sin nästa,honom vill jag förgöra,den som har stolta ögon och högmodigt hjärtatål jag inte.

6 Mina ögon ser efter de trofasta i landet,för att de skall bo hos mig.Den som vandrar på den fullkomliga vägen,han skall tjäna mig.

7 Den som handlar svekfulltfår inte bo i mitt hus,den som talar lögnskall inte bestå inför mina ögon.

8 Varje morgon skall jag förgöraalla ogudaktiga i landetoch utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.