Efésios 3

1 Därför böjer jag, Paulus, mina knän, jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar.

2 Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er,

3 hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit.

4 När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet.

5 I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter.

6 Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.

7 Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.

8 Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom

9 och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare.

10 Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.

11 Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.

12 I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.

13 Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider är ju en ära för er.

14 Därför böjer jag mina knän för Fadern,

15 han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.

16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,

17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

18 Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet

19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss,

21 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.