Isaías 62

1 För Sions skullvill jag inte tiga,för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro,förrän dess rättfärdighet går upp som solens skenoch dess frälsning lyser som ett brinnande bloss.

2 Hednafolken skall se din rättfärdighetoch alla kungar din härlighet.Du skall få ett nytt namn,som Herrens mun skall bestämma.

3 Du skall vara en härlig krona i Herrens hand,en kunglig huvudprydnad i din Guds hand.

4 Du skall inte mer kallas "den övergivna",ditt land skall inte mer kallas "ödemark",utan du skall heta "min käraste"och ditt land "den äkta hustrun".Ty Herren har sin glädje i dig,ditt land har fått sin äkta man.

5 Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru,så skall dina barn gifta sig med dig,och som en brudgum fröjdar sig över sin brud,så skall din Gud fröjda sig över dig.

6 På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare.Varken dag eller natt får de någonsin tystna.Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro.

7 Och ge honom ingen ro,förrän han fast grundar Jerusalemoch gör det till en lovsång på jorden.

8 Herren har svurit vid sin högra hand och sin starka arm:Jag skall inte mer ge din säd till mat åt dina fiender,och främlingar skall inte dricka ditt nya vin,frukten av din möda.

9 De som samlar in säden skall också äta denoch skall lova Herren,och de som bärgar in vinet skall dricka deti min helgedoms gårdar.

10 Drag ut, drag ut genom portarna,bered väg för folket!Bana, ja, bana en väg och röj bort stenarna,res upp ett baner för folken!

11 Se, Herren förkunnar till jordens ände:Säg till dottern Sion:Se, din frälsning kommer!Se, han har med sig sin lön,hans segerbyte går framför honom.

12 Man skall kalla dem "det heliga folket"," Herrens återlösta".Och du skall kallas "den eftersökta","staden som inte blir övergiven".