Isaías 50

1 Så säger Herren:Var finns er mors skiljebrev,det som jag har förskjutit henne med?Eller till vilken av mina fordringsägare har jag sålt er?Se, genom era missgärningar blev ni sålda,och för era överträdelsers skull blev er mor förskjuten.

2 Varför var ingen där när jag kom?Varför svarade ingen när jag ropade?Är min arm för kort för att friköpa er,eller har jag ingen kraft till att hjälpa?Se, genom min befallning torkar jag ut havetoch förvandlar strömmarna till öken.Deras fiskar ruttnar av brist på vattenoch dör av törst.

3 Jag kläder himlen i mörkeroch ger den sorgdräkt att bära.

4 Herren Herren har givit mig en tunga med lärdom,så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte.Han väcker var morgon mitt öra,han väcker det till att höra på lärjungasätt.

5 Herren Herren har öppnat mitt öra,och jag har inte varit upprorisk,jag har inte vikit tillbaka.

6 Jag höll fram min rygg åt dem som slog migoch mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån.Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.

7 Herren Herren skall hjälpa mig,därför behöver jag inte skämmas,därför gör jag mitt ansikte hårt som sten.Jag vet att jag inte kommer på skam.

8 Den som förklarar mig rättfärdig är nära.Vem vill då gå till rätta med mig?Må han träda fram tillsammans med mig.Vem är min motpart?Låt honom komma hit.

9 Se, Herren Herren kommer att hjälpa mig.Vem vill då döma mig skyldig?De skall alla slitas ut som ett klädesplagg,mal skall förtära dem.

10 Vem bland er fruktar Herrenoch hör hans tjänares röst?Om han än vandrar i mörkretoch inte ser någon ljusning,skall han förtrösta på Herrens namnoch stödja sig på sin Gud.

11 Men se, alla ni som tänder upp en eldoch omger er med brinnande pilar,vandra i lågorna från er eldbland de brinnande pilar som ni har antänt.Av min hand skall detta drabba er,ni kommer att ligga i kval.