Isaías 11

1 Men ett skott skall skjutaupp ur Isais avhuggna stam,en telning från hans rötter skall bära frukt.

2 Över honom skall Herrens Ande vila,Anden med vishet och förstånd,Anden med råd och styrka,Anden med kunskap och fruktan för Herren.

3 Han skall ha sin glädje i Herrens fruktan.Han skall inte döma efter vad ögonen sereller utöva lag efter vad öronen hör,

4 utan med rättfärdighet skall han döma de fattiga,med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden.Han skall slå jorden med sin muns stav,med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga.

5 Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja,trofasthet bältet om hans höfter.

6 Vargar skall bo tillsammans med lamm,leoparder ligga bland killingar.Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,och en liten pojke skall valla dem.

7 Kor och björnar skall gå och beta,deras ungar skall ligga tillsammans,och lejon skall äta halm som oxar.

8 Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål,ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.

9 Ingen skall göra något ont eller förstöra någotpå hela mitt heliga berg,ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap,liksom vattnet täcker havet.

10 Det skall ske på den dagen att hednafolken skall söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara härlig.

11 På den dagen skall Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk, som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinear, Hamat och havsländerna.

12 Han skall resa ett baner för hednafolkenoch samla de fördrivna av Israeloch de kringspridda av Judafrån jordens fyra hörn.

13 Då skall Efraims avund upphöraoch Juda fiender utrotas.Efraim skall inte avundas Juda,och Juda inte vara fiende till Efraim.

14 Och de skall slå nerpå filisteernas skuldra i väster,tillsammans skall de ta byte från folken i öster.Över Edom och Moab skall de räcka ut sin handoch Ammons barn skall lyda dem.

15 Och Herren skall låta Egyptens havsvik torka utoch lyfta sin hand mot floden genom en brännande vind.Han skall klyva den i sju bäckar,så att man kan gå torrskodd över.

16 Det skall bli en banad vägför den rest av hans folksom är kvar från Assyrien,liksom det var för Israelden dag de drog upp ur Egyptens land.