Isaías 56

1 Så säger Herren:Håll fast vid det som är rätt,handla rättfärdigt,ty min frälsning kommer snart,min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort.

2 Välsignad är den människa som gör så,den människoson som håller fast vid det,den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den,den som avhåller sin hand från att göra något ont.

3 Den främling som har slutit sig till Herren skall inte säga:"Säkert kommer Herren att skilja mig från sitt folk."Inte heller skall eunucken säga:"Jag är ett förtorkat träd."

4 Ty så säger Herren:De eunucker som tar vara på mina sabbater,som väljer det jag finner glädje ioch håller fast vid mitt förbund,

5 åt dem skall jag i mitt hus och inom mina murarge ett minnesmärke och ett namn,en välsignelse som är bättre än söner och döttrar.Jag skall ge dem ett evigt namn som inte skall utplånas.

6 De främlingar som har slutit sig till Herrenoch som vill tjäna honom och älska Herrens namn,ja, som vill vara hans tjänare,alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den,och som håller fast vid mitt förbund,

7 dem skall jag föra till mitt heliga berg.Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus.Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare.Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

8 Så säger Herren Herren,han som samlar de fördrivna av Israel:Ännu fler skall jag samla till honom,till hans församling.

9 Alla ni markens vilda djur, kom och ät,alla ni vilda djur i skogen!

10 Hans väktare är alla blinda,de märker inget.De är alla stumma hundar som inte kan skälla.De ligger och drömmer, de älskar att slumra.

11 Men de är glupska hundar,de blir aldrig mätta.Och de skall vara herdar,de som ingenting förstår!De går alla sin egen väg,var och en söker sin egen fördel, allesammans.

12 "Kom, jag skall hämta vin,låt oss berusa oss av starka drycker.Och morgondagen skall bli denna lik,ja, ännu bättre!"