Isaías 12

1 På den dagen skall du säga:"Jag tackar dig, Herre,du var vred på mig,men din vrede har upphörtoch du tröstar mig.

2 Se, Gud är min frälsning,jag är trygg och fruktar inte,ty HerrenHerren är min starkhet och min lovsång.Han har blivit min frälsning."

3 Med fröjd skall ni ösa vattenur frälsningens källor.

4 På den dagen skall ni säga:"Tacka Herren,åkalla hans namn,gör hans gärningar kända bland folken.Förkunna att hans namn är upphöjt.

5 Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting.Låt detta bli känt över hela jorden.

6 Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,ty Israels Helige är stor,han är mitt ibland er."