Isaías 53

1 Vem trodde vår predikan,för vem var Herrens armuppenbarad?

2 Som en späd planta sköt han upp inför honom,som ett rotskott ur torr jord.Han hade varken skönhet eller majestät.När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

3 Han var föraktad och övergiven av människor,en smärtornas man och förtrogen med lidande,lik en som man skyler ansiktet för,så föraktad att vi räknade honom för intet.

4 Men det var våra sjukdomar han bar,våra smärtor tog han på sig,medan vi höll honom för att vara hemsökt,slagen av Gud och pinad.

5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,slagen för våra missgärningars skull.Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,och genom hans sår är vi helade.

6 Vi gick alla vilse som får,var och en gick sin egen väg,men all vår skuld lade Herren på honom.

7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sigoch öppnade inte sin mun.Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,så öppnade han inte sin mun.

8 Genom våld och dom blev han borttagen.Vem i hans släkte besinnaratt när han rycktes bort från de levandes land,blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse?

9 Bland de ogudaktiga fick han sin grav,men hos en rik var han i sin död,ty han hade ingen orätt gjort,och svek fanns inte i hans mun.

10 Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida.När du gör hans liv till ett skuldoffer,får han se avkomlingar och leva länge,och Herrens vilja skall ha framgång genom honom.

11 Genom den vedermöda hans själ har utståttfår han se och bli tillfreds.Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga,och deras skulder är det han som bär.

12 Därför skall jag ge honom de många som hans del,och de starka skall han få som byte,eftersom han utgav sitt liv i dödenoch blev räknad bland förbrytare,han som bar de mångas syndoch trädde in i överträdarnas ställe.