Isaías 19

1 Profetia om Egypten.Se, Herren far fram på en snabb skyoch kommer till Egypten.Egyptens avgudar bävar inför honom,och egyptiernas hjärtan smälter i deras bröst.

2 Jag skall uppegga egyptier mot egyptier,broder skall strida mot broderoch vän mot vän,stad mot stad och rike mot rike.

3 Egyptiernas mod skall försvinna,deras planer skall jag göra om intet.De skall fråga sina avgudar och trollkarlar,andebesvärjare och spåmän.

4 Jag skall överlämna egyptierna i en hård herres hand,en grym kung skall råda över dem,säger Herren, Herren Sebaot.

5 Vattnet i havet skall torka ut,floden sina och ebba ut.

6 Strömmarna skall stinka,Egyptens kanaler krympa ihop och torka ut,rör och vass vissna bort.

7 Ängarna vid Nilen längs flodens strandoch alla sädesfält vid floden,skall torka ut, fördärvas och bli till intet.

8 Nilens fiskare skall klaga,alla som kastar ut krok i floden skall sörja,de som lägger ut nät i vattnet skall bli modlösa.

9 De som bereder lin och de som väver fina tygerskall komma på skam.

10 Landets stöttepelare skall krossasoch alla som arbetar för lön gripas av ångest.

11 Som dårar står alla Soans furstar,faraos visaste rådgivare ger oförnuftiga råd.Hur kan ni säga till farao:"Jag är son till visa män,son till forntida kungar"?

12 Var finns nu dina visa män?Låt dem tala om för dig nu - för de vet ju -vad Herren Sebaot har beslutat om Egypten.

13 Soans furstar handlar dåraktigt,Nofs furstar är bedragna,de har lett Egypten vilse,de som var hörnstenar i Egyptens stammar.

14 Herren har utgjutit en förvirringens ande bland dem,så att de leder Egypten vilse i allt det gör,likt en drucken som raglar i sina spyor.

15 Egypten kan inget uträtta,varken huvud eller svans,palmtopp eller sävstrå.

16 På den dagen skall egyptierna vara som kvinnor.De skall skälva och vara förskräcktaför Herren Sebaots upplyfta hand,när han lyfter den mot dem.

17 Och Juda land skall vara en skräck för egyptierna.Så ofta någon nämner det för dem skall de bli förskräckta,på grund av det beslut som Herren Sebaot har fattat mot det.

18 På den dagen skall det finnas fem städer i Egyptens land som talar Kanaans språk och som svär vid Herren Sebaot. En av dem skall heta Ir-Haheres.

19 På den tiden skall ett altare vara rest åt Herren mitt i Egyptens land och en stod åt Herren vid landets gräns.

20 De skall vara till tecken och vittnesbörd om Herren Sebaot i Egyptens land. Ty när de ropar till Herren på grund av förtryckarna, skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han skall befria dem.

21 Herren skall göra sig känd för egyptierna, och egyptierna skall på den tiden lära känna Herren. De skall tjäna honom med slaktoffer och matoffer och avge löften åt Herren och infria dem.

22 Så skall Herren slå Egypten - slå, men också hela. När de omvänder sig till Herren, skall han bönhöra dem och hela dem.

23 På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna Herren tillsammans med assyrierna.

24 På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden.

25 Herren Sebaot skall välsigna dem och säga:Välsignad vare Egypten, mitt folk,och Assyrien, mina händers verk,och Israel, min arvedel!