Isaías 35

1 Öknen och ödemarkenskall glädja sig,hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.

2 Den skall blomstra skönt och fröjda sig,ja, fröjda sig och jubla.Libanons härlighet skall ges åt den,Karmels och Sarons prakt.De skall få se Herrens härlighet,vår Guds majestät.

3 Stärk kraftlösa händer,styrk vacklande knän.

4 Säg till de försagda:"Var starka, frukta inte!"Se, er Gud kommer med hämnd,vedergällning kommer från Gud.Han kommer själv och frälsar er.

5 Då skall de blindas ögon öppnasoch de dövas öron upplåtas.

6 Den lame skall hoppa som en hjort,den stummes tunga skall jubla.Ty vatten skall bryta fram i öknen,strömmar på hedmarken.

7 Den glödande sanden skall bli en sjö,den torra marken vattenrika källor.Där schakalerna har sina lyorskall det växa säv, vass och bambu.

8 En banad väg, en vandringsled, skall gå där,och den skall kallas "den heliga vägen".Ingen oren skall färdas på den,men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse,även om de är dårar.

9 Lejon skall inte finnas där,rovdjur skall inte komma dit.De skall inte finnas där,men de återlösta skall färdas på den.

10 Herrens friköpta skall vända tillbakaoch komma till Sion med jubel.Evig glädje skall kröna deras huvuden.Fröjd och glädje skall de få,sorg och suckan skall fly bort.