Isaías 28

1 Ve dig, du stolta krona avEfraims druckna män,du vissnande blomma av hans strålande härlighetpå bergskrönet ovanför de vinberusades bördiga dal.

2 Se, från Herren kommer en som är stark och mäktig,lik en hagelskur, en förödande storm,lik en flod med väldiga, översvämmande vatten,som med makt slår allt till jorden.

3 Den stolta kronan av Efraims druckna män trampas då under fötterna.

4 Den vissnande blomman av hans strålande härlighetpå bergskrönet ovanför den bördiga dalenskall bli som ett tidigt moget fikon före sommaren:Så snart någon får syn på det slukar han det,medan det ännu är i hans hand.

5 På den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig kronaoch en strålande krans för kvarlevan av sitt folk.

6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rättoch en styrka för dem som driver fienden på porten.

7 Men också dessa raglar av vinoch vinglar av starka drycker.Både präst och profet raglar av starka drycker.De är berusade av vinoch vinglar.De raglar när de profeterar,de stapplar när de skipar rätt.

8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor,det finns ingen ren fläck.

9 "Vem kan han lära förstånd?För vem förklarar han budskapet?Dem som just är avvanda från modersmjölken,nyss tagna från modersbröstet?

10 Ty det är bud på bud, bud på bud,ljud på ljud, ljud på ljud,lite här, lite där!"

11 Ja, genom stammande läpparoch på främmande språkskall han tala till detta folk,

12 han som en gång sade till dem:"Här är viloplatsen, låt den trötte vila.Här är vederkvickelse."Men de ville inte höra.

13 Och Herrens ord blev för dem"bud på bud, bud på bud,ljud på ljud, ljud på ljud,lite här, lite där."Så skall de, bäst de går,falla baklänges och krossas,bli snärjda och fångade.

14 Hör därför Herrens ord, ni hånare,ni som härskar över folket här i Jerusalem.

15 Ni säger:"Vi har slutit förbund med döden,vi har ingått fördrag med dödsriket.När gisslet far fram som en översvämmande flod,skall det inte nå oss,ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt,falskheten till vårt gömställe."

16 Därför säger Herren Herren så:Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten,en dyrbar hörnsten,en fast grundval.Den som tror på den behöver inte fly.

17 Och jag skall låta rätten vara mätsnöretoch rättfärdigheten sänklodet.Hagel skall slå ner lögnens tillflykt,vatten skall skölja bort gömstället.

18 Ert förbund med döden skall upplösas,ert fördrag med dödsriket skall inte bestå.När gisslet far fram som en översvämmande flod,skall ni bli nertrampade av det.

19 Så ofta det far fram, skall det träffa er.Morgon efter morgon skall det fara fram,ja, både dag och natt.Det blir bara förfäran när man förstår budskapet.

20 Ty sängen är för kort att sträcka ut sig på,täcket för smalt att svepa in sig i.

21 Ja, Herren skall resa sig som på Perasims berg,och han skall vredgas som i Gibeons dalför att utföra sitt verk, sitt främmande verk,och fullgöra sitt arbete, sitt förunderliga arbete.

22 Sluta nu med ert hån,så att era band inte dras åt ännu hårdare,ty jag har hört från Herren, Herren Sebaotom förödelse och orubbligt beslutad straffdom över hela jorden.

23 Lyssna och hör min röst,akta på vad jag säger.

24 När åkermannen vill så,plöjer han då ständigtoch hackar upp och harvar sin åker?

25 Är det inte så att när han har berett marken,strör han ut svartkummin och kryddkummin,sår vete i rader och korn på dess platsoch spältvete i kanten.

26 Ty hans Gud har undervisat honomoch lärt honom det rätta sättet.

27 Man tröskar inte heller svartkummin med tröskvagnoch låter inte vagnshjul gå över kryddkummin,utan man klappar ut svartkummin med stavoch kryddkummin med käpp.

28 Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga,man driver inte ständigt sina vagnshjul och hästar över den.Man vill ju inte tröska sönder den.

29 Också detta kommer från Herren Sebaot,underbar i råd och stor i vishet.