Isaías 59

1 Se, Herrens handär inte för kort,så att han ej kan frälsa,hans öra är inte tillslutet,så att han ej kan höra.

2 Nej, det är era missgärningarsom skiljer er och er Gud från varandra,era synder döljer hans ansikte för er,så att han inte hör er.

3 Ty era händer är fläckade av blod,era fingrar av missgärning.Era läppar talar lögn,er tunga bär fram orättfärdighet.

4 Ingen åberopar rättfärdighet,ingen dömer med sanning.På tomhet förtröstar de och talar lögn,de går havande med olycka och föder fördärv.

5 De kläcker ut ormäggoch väver spindelnät.Den som äter av deras ägg dör,och krossas ett sådant, kommer det ut en orm.

6 Deras spindelnät duger inte till kläder,sig själva kan de inte skyla med vad de tillverkat.Deras verk är ondskans verk,deras händer utför våld.

7 Deras fötter hastar till det som är ont,de är snara att utgjuta oskyldigt blod.Deras tankar är fördärvets tankar,förödelse och förstöring råder på deras vägar.

8 Fridens väg känner de inte,rätten följer inte i deras spår.De går krokiga stigar,ingen som går på dem vet vad frid är.

9 Därför är rättvisan fjärran ifrån oss,rättfärdigheten når oss inte.Vi väntar på ljus, men se, mörker råder,på solsken, men vi vandrar i djupaste dunkel.

10 Vi famlar som blinda längs väggen,famlar som hade vi inte ögon.Vi stapplar mitt på dagen som vore det skymning.Bland välgödda är vi som döda.

11 Vi brummar alla som björnaroch kuttrar sorgset som duvor.Vi väntar på rättvisa, men den kommer inte,efter frälsning, men den är fjärran ifrån oss.

12 Våra överträdelser inför dig är många,våra synder vittnar emot oss.Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon,vi känner våra missgärningar.

13 Vi har gjort uppror och förnekat Herren,vi har vikit bort från vår Gud.Vi har talat förtryck och upproriskhet,lögnaktiga ord som vi tänkt ut i våra hjärtanhar vi fört fram.

14 Rättvisan trängs tillbaka,rättfärdigheten står långt borta,ja, sanningen vacklar på torget,det som är rätt kan inte komma fram.

15 Sanningen har försvunnit,och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad.Detta såg Herren,och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns.

16 Han såg att ingen trädde fram,han förundrade sig över att ingen grep in.Då hjälpte honom hans egen arm,och hans rättfärdighet understödde honom.

17 Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansaroch satte frälsningens hjälm på sitt huvud.Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnadoch svepte in sig i nitälskan som i en mantel.

18 Efter deras gärningar skall han vedergälla dem.Vrede över hans motståndare,vedergällning över hans fiender.Kustländerna skall han vedergälla för vad de har gjort.

19 Så skall man frukta Herrens namn i västeroch hans härlighet där solen går upp.När fienden bryter fram lik en flod,skall Herrens Ande driva honom på flykten.

20 Återlösaren skall komma till Sionoch till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse,säger Herren.

21 Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren.