Isaías 3

1 Se, Herren, Herren Sebaotskall ta bort ifrån Jerusalemoch Judabåde stöd och tillgång -all tillgång på bröd,all tillgång på vatten -

2 hjältar och krigsmän,domare och profeter,spåmän och äldste,

3 underbefäl och högt uppsatta män, rådgivare ochhantverkskunnigt folkoch män som är kunniga i besvärjelsekonst.

4 Jag skall ge dem pojkar till furstar,nyckfullhet skall råda över dem.

5 Av folket skall den ene förtrycka den andre,var och en sin nästa.Barnet skall sätta sig upp mot den gamle,den obetydlige mot den högt ansedde.

6 När någon tar tag i sin bror i sin fars hus och säger:"Du äger en mantel, bli du vår ledare.Tag du hand om denna ruinhög!"

7 då skall han ropa:"Jag kan inte råda bot.I mitt hus finns varken bröd eller mantel.Sätt inte mig till ledare för folket."

8 Ty Jerusalem vacklar och Juda faller,därför att de med tal och gärningar står emot Herren,upproriska mot hans härlighets ögon.

9 Deras uppsyn vittnar emot dem.Liksom Sodoms folk bedriver de sina synder öppetoch döljer dem inte.Ve över deras själar,ty själva har de berett sig olycka.

10 Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl,ty sina gärningars frukt skall de äta.

11 Men ve över den ogudaktige!Honom skall det gå illa,han skall vedergällas efter sina gärningar.

12 Mitt folks förtryckare är barn,och kvinnor härskar över det.O, mitt folk, dina ledare för dig vilseoch fördärvar den väg du skulle gå.

13 Herren träder fram för att gå till rätta,han står upp för att döma folken.

14 Herren håller rättegångmed sitt folks äldste och dess furstar."Ni har skövlat vingården.Rov från de fattiga finns i era hus.

15 Vad menar ni med att krossa mitt folkoch mala sönder de fattiga?"säger Herren, Herren Sebaot.

16 Och Herren sade:Sions döttrar är så högmodiga,de går med rak hals och spelar med ögonen,trippar och pinglar med sina fotringar.

17 Därför skall Herren låta Sions döttrar gå med kal hjässa,ja, Herren skall blotta deras nakenhet.

18 På den dagen skall Herren ta bort all deras prydnad: fotringar, pannband och halssmycken,

19 örhängen, armband och slöjor,

20 huvudprydnader, fotkedjor, gördlar, parfymflaskor och amuletter,

21 fingerringar och näsringar,

22 högtidsdräkter, kåpor, mantlar och kjortelväskor,

23 speglar, fina linneskjortor, huvudbindlar och flor.

24 Det skall bli stank i stället för ljuvlig doft,rep i stället för bälte,skalligt huvud i stället för fint uppsatt hår,hölje av säcktyg i stället för högtidsmantel,märken av brännjärn i stället för skönhet.

25 Dina män skall falla för svärdoch dina hjältar i strid.

26 Sions portar skall klaga och sörja,utblottad skall hon sitta på marken.