Isaías 2

1 Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem:

2 Det skall ske i den yttersta tidenatt det berg där Herrens hus ärskall stå fast grundatoch vara högst bland bergen,upphöjt över höjderna.Alla hednafolk skall strömma dit.

3 Ja, många folk skall gå i väg och säga:"Kom, låt oss gå upp till Herrens berg,till Jakobs Guds hus.Han skall undervisa oss om sina vägar,så att vi kan vandra på hans stigar."Ty undervisning skall gå ut från Sion,Herrens ord från Jerusalem.

4 Han skall döma mellan hednafolkenoch skipa rätt åt många folk.Då skall de smida sina svärd till plogbillaroch sina spjut till vingårdsknivar.Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandraoch inte mer träna sig för krig.

5 Kom, ni av Jakobs släkt,låt oss vandra i Herrens ljus.

6 Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus,därför att de är fulla av Österlandets tänkande,de är spåmän som filisteerna.De ingår förbund med främmande folk.

7 Deras land är fullt av silver och guld,oräkneliga är deras skatter.Deras land är fullt av hästar,oräkneliga är deras vagnar.

8 Deras land är fullt av avgudar,och de tillber sina händers verk,det som deras fingrar har gjort.

9 Därför blir människorna nerböjdaoch männen förödmjukade.Du skall inte förlåta dem.

10 Fly in i klippan och göm dig i stoftetav fruktan för Herren och hans höga majestät.

11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas,männens högmod skall bli nerböjt,och Herren ensam skall vara upphöjd på den dagen.

12 Ty Herren Sebaots dag skall kommamot allt stolt och högmodigt,mot allt som är upphöjt,och det skall bli förödmjukat,

13 mot alla Libanons cedrar,de höga och upphöjda,och mot alla Basans ekar,

14 mot alla höga bergoch alla stolta höjder,

15 mot alla höga tornoch alla fasta murar,

16 mot alla Tarsisskepp,ja, mot allt som är vackert att se på.

17 Människornas stolthet skall slås neroch männens högmod förödmjukas.Herren ensam skall vara upphöjd på den dagen,

18 och avgudarna skall fullständigt försvinna.

19 Man skall fly in i klippgrottor och jordhålorav fruktan för Herren och hans höga majestät,när han reser sig för att förskräcka jorden.

20 På den dagen skall människorna kasta borttill mullvadar och fladdermössde avgudar av silveroch de avgudar av guldsom de har gjort åt sig för att tillbe.

21 De skall fly in i klippskrevoroch in i bergsklyftorav fruktan för Herren och hans höga majestät,när han reser sig för att förskräcka jorden.

22 Förlita er inte på människor,som bara har en vindpust i sin näsa!Vad är de att räkna med?