Isaías 49

1 Hör på mig, ni kustländer,lyssna, ni folk,som bor i fjärran.Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet,han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte.

2 Han gjorde min mun lik ett skarpt svärdoch gömde mig under sin hands skugga.Han gjorde mig till en vass piloch dolde mig i sitt koger.

3 Han sade till mig: "Du är min tjänare, Israel,genom dig vill jag förhärliga mig."

4 Men jag tänkte: "Förgäves har jag ansträngt mig,utan nytta har jag förbrukat min kraft.Dock, min rätt är hos Herrenoch min lön är hos min Gud."

5 Och nu säger Herren,han som från moderlivet danade mig till sin tjänare,för att föra Jakob tillbaka till honom,så att Israel samlas hos honom- ty jag är ärad i Herrens ögon,och min Gud är min starkhet -

6 han säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare,att endast upprätta Jakobs stammaroch föra tillbaka de bevarade av Israel.Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken,för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.

7 Så säger Herren, Israels återlösare, hans Helige,till honom som är föraktad av var själ,till honom som är avskydd av folken,till honom som är härskares tjänare:Kungar skall se det och stå upp,furstar skall se det och tillbedjaför Herrens skull, han som är trofast,för Israels Heliges skull, han som har utvalt dig.

8 Så säger Herren:Jag bönhör dig i nådens tid,jag hjälper dig på frälsningens dag.Jag skall bevara digoch göra dig till ett förbund för folket,för att upprätta landetoch utskifta de förödda arvslotterna

9 och säga till de fångna: "Drag ut",och till dem som sitter i mörkret: "Kom fram."De skall finna bete utmed vägarna,betesplatser på alla kala höjder.

10 De skall varken hungra eller törsta,ökenhettan och solen skall inte skada dem,ty deras förbarmare skall leda democh föra dem till vattenkällor.

11 Jag skall göra alla mina berg till jämna vägar,och mina banade vägar skall byggas höga.

12 Se, där kommer de fjärran ifrån,somliga från norr och andra från väster,somliga från sineernas land.

13 Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord,brist ut i jubel, ni berg.Ty Herren tröstar sitt folkoch förbarmar sig över sina betryckta.

14 Men Sion säger: " Herren har övergivit mig,Herren har glömt mig."

15 Kan då en mor glömma sitt barn,så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt?Och även om hon kunde glömma sitt barn,skall jag inte glömma dig.

16 Se, på mina händer har jag upptecknat dig.Dina murar står alltid inför mig.

17 Dina söner skyndar sig tillbaka,medan de som förstör och ödelägger dig drar bort ifrån dig.

18 Lyft upp dina ögon och se dig omkring,alla samlas de hos dig.Så sant jag lever, säger Herren,du skall få klä dig i dem alla som en skrudoch lik en brud fästa dem omkring dig.

19 Ty om du tidigare låg i ruiner och var ödelagdoch ditt land var förött,skall det nu bli för trångt att bo där,och de som fördärvar dig skall vara långt borta.

20 Du skall få höra barnen säga,de som föddes under din barnlöshet:"Platsen är för trång för mig,gör plats för mig, så att jag kan bo här."

21 Då skall du säga i ditt hjärta:"Vem har fött dessa åt mig?Jag var ju barnlös och ofruktsam,landsflyktig och fördriven.Vem har fostrat dessa?Se, jag var lämnad ensam kvar.Varifrån kommer då dessa?"

22 Så säger Herren Herren:Se, jag skall lyfta min hand mot folken,resa mitt baner för hednafolken.Då skall de komma med dina söner i sin famnoch bära dina döttrar på sina axlar.

23 Kungar skall vara dina barns vårdare,och furstinnor dina ammor.De skall falla ner inför dig med ansiktet mot jordenoch slicka stoftet vid dina fötter.Och du skall inse att jag är Herrenoch att de som hoppas på mig inte kommer på skam.

24 Kan man ta ifrån den starke hans byteeller rycka fångarna från den som har segerns rätt?

25 Ja, så säger Herren:"Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom,bytet ryckas ur tyrannens hand.Jag skall själv strida mot dina motståndare,jag skall själv rädda dina barn.

26 Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött,och av sitt eget blod skall de bli druckna, som av sött vin.Och allt kött skall då förstå att jag, Herren, är din Frälsare,att den Mäktige i Jakob är din återlösare."