Gálatas 5

1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.

2 Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er.

3 Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen.

4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.

5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.

6 Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.

7 Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen?

8 Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er.

9 Lite surdeg syrar hela degen.

10 Jag för min del litar i Herren på att ni inte skall vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är.

11 Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta.

12 De som uppviglar er borde gå och stympa sig.

13 Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.

15 Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra.

16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.

17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.

18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,

20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,

21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,

23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.