Provérbios 25

1 Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Hiskias, Juda kungs, män.

2 Det är Guds ära att dölja en sakoch kungars ära att utforska den.

3 Himlens höjd och jordens djupoch kungars hjärtan kan ingen utrannsaka.

4 Tag bort slagget från silvret,så får guldsmeden fram en klenod av det.

5 Tag de ogudaktiga ur kungens tjänst,så blir hans tron befäst genom rättfärdighet.

6 Förhäv dig inte inför kungenoch ställ dig inte på de storas plats.

7 Ty det är bättre att man säger till dig: "Stig hit upp",än att du flyttas ner för en förnämare man,som dina ögon har sett.

8 Var inte för snabb att starta en rättstvist,för vad tänker du göra längre fram,om din motpart skämmer ut dig?

9 Lägg fram din egen sak mot din motpart,men röj inte någon annans hemlighet,

10 så att inte någon som hör det drar skam över digoch du för all framtid får dåligt rykte.

11 Som guldäpplen i silverinfattningär ord talade i rätt tid.

12 Som en ring av guld och ett dyrbart smyckeär en vis förmanare för ett lyssnande öra.

13 Som snöns svalka på en skördedagär en pålitlig budbärare för den som sänt honom.Sin herres själ vederkvicker han.

14 Som moln och vind utan regnär den som skryter med gåvor han inte ger.

15 Genom tålamod kan furstar övertalas,en mild tunga kan krossa ben.

16 Om du finner honung, ät inte för mycket,så att du blir övermätt och kräks.

17 Låt inte din fot komma för ofta i din väns hus,så att han tröttnar på dig och får motvilja mot dig.

18 En stridshammare, ett svärd och en skarp pilär den som vittnar falskt mot sin nästa.

19 Som en ruttnande tand och en slintande fotär förtroende för en svekfull på nödens dag.

20 Att sjunga visor för ett sorgset hjärtaär som att klä av sig en vinterdageller som syra på soda.

21 Om din fiende är hungrig, ge honom att äta,om han är törstig, ge honom att dricka.

22 Då samlar du glödande kol på hans huvud,och Herren skall belöna dig.

23 Nordanvind för med sig regn,tasslande tunga sura miner.

24 Bättre bo i en vrå på taketän dela huset med en grälsjuk kvinna.

25 Som friskt vatten för en törstig själär gott budskap från fjärran land.

26 Som en grumlad källa och en förorenad brunnär en rättfärdig som ger efter för en ogudaktig.

27 Att äta för mycket honung är inte gott,att söka sin egen ära är inte ärofullt.

28 Som en nerbruten stad utan murarär den man som inte kan styra sitt sinne.