Provérbios 4

1 Lyssna, barn,till er fars förmaning,tag vara på den, så att ni får förstånd.

2 Jag ger er god lärdom,överge inte min undervisning.

3 Ty själv har jag varit barn och haft en far,varit späd och min mors ende son.

4 Då undervisade han mig och sade till mig:Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord.Bevara mina bud, så får du leva.

5 Förvärva vishet, förvärva förstånd,glöm ej vad min mun har talatoch vik inte av från det.

6 Överge inte vishetenoch den kommer att bevara dig.Älska den och den skall beskydda dig.

7 Visheten är det främsta.Förvärva vishet, förvärva förstånd för allt du äger.

8 Håll den högt, så skall den upphöja dig.Den ger dig ära, när du griper om den.

9 En skön krans skall den sätta på ditt huvud,en ärekrona skall den räcka dig.

10 Hör, min son, tag emot mina ord,så skall dina levnadsår bli många.

11 Jag undervisar dig om vishetens väg,jag leder dig på det rättas stigar.

12 När du går skall inget hindra dina steg,när du springer skall du inte falla.

13 Håll fast vid min förmaning, överge den inte,bevara den, ty den är ditt liv.

14 Gå inte in på de ogudaktigas stig,vandra inte på de ondas väg.

15 Undvik den, gå inte in på den,vik av ifrån den och gå förbi.

16 Ty de kan inte sova, om de inte får göra något ont.Sömnen viker ifrån dem, om de inte får vålla någons fall.

17 Ogudaktighet är det bröd de äter,våld är det vin de dricker.

18 De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus,som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd.

19 Men de ogudaktigas väg är som djupaste mörker,de märker inte det som vållar deras fall.

20 Min son, tag vara på mitt tal,vänd ditt öra till mina ord.

21 Låt dem inte vika från dina ögon,bevara dem i ditt hjärtas djup.

22 Ty de är liv för var och en som finner democh läkedom för hela hans kropp.

23 Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta,ty från det utgår livet.

24 Gör dig fri från munnens falskhet,låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig.

25 Låt dina ögon se rakt fram,rikta din blick rakt framför dig.

26 Tänk på var din fot går fram,låt alla dina vägar vara rätta.

27 Vik inte av till höger eller vänster,håll din fot borta från det onda.