Provérbios 19

1 Bättre vara fattigoch oförvitligän tala svekfullt och vara en dåre.

2 Att sakna kunskap är illa nog,men den som rusar i väg missar målet.

3 Människans dårskap fördärvar hennes väg,men det är på Herren hennes hjärta vredgas.

4 Rikedom skaffar många vänner,men den fattige blir skild från sin vän.

5 Ett falskt vittne blir inte ostraffat,den som främjar lögn kommer inte undan.

6 Många söker en furstes välvilja,alla är vänner till den givmilde.

7 Den fattige är hatad av alla sina släktingar,också hans vänner fjärmar sig från honom,han jagar dem med ord, men de är borta.

8 Den som vinner förstånd har sitt liv kärt,den som tar vara på insikt finner lycka.

9 Ett falskt vittne blir inte ostraffat,den som främjar lögn skall förgås.

10 Det passar ej att dåren lever i överflöd,än mindre att en slav råder över furstar.

11 Förstånd gör en människa tålmodig,det är hennes ära att förlåta en försyndelse.

12 En kungs vrede är som ett ungt lejons rytande,hans välvilja är som dagg på gräset.

13 En dåraktig son är sin fars fördärv,en hustrus gnat ett ständigt takdropp.

14 Gård och gods är ett arv från fäderna,en förståndig hustru en gåva från Herren.

15 Lättja för med sig sömnaktighet,den håglöse får utstå hunger.

16 Den som håller budet bevarar sitt liv,den som inte ger akt på sin väg skall dö.

17 Den som ömmar för den fattige lånar åt Herrenoch får lön av honom för det goda han har gjort.

18 Fostra din son medan det finns hopp,sträva inte efter att vålla hans död.

19 Den som förgår sig i vrede må plikta för det,ty om du friar honom, måste du göra det om och om igen.

20 Lyssna på råd och tag emot fostran,så att du för framtiden blir vis.

21 Många planer har en man i sitt hjärta,men Herrens råd skall bestå.

22 En människa längtar efter godhet,bättre vara fattig än en lögnare.

23 Herrens fruktan leder till liv,mätt kan man gå till vila utan att drabbas av något ont.

24 Den late sticker handen i skålen,men ids inte föra den tillbaka till munnen.

25 Slå bespottaren så blir den okunnige klok,tillrättavisa den förståndige så vinner han kunskap.

26 Den som tar till våld mot sin far eller driver bort sin morär en vanartig och skamlös son.

27 Om du slutar, min son, att lyssna till förmaning,så far du vilse från de ord som ger kunskap.

28 Ett ont vittne bespottar det rätta,de ogudaktigas mun slukar ondska.

29 Straff är bestämt för bespottarna,piskrapp för dårars rygg.