Provérbios 20

1 Vinet smädar,starka drycker larmar,ingen som raglar av det är vis.

2 Som ett ungt lejons rytande är den skräck en kung inger,den som väcker hans vrede förverkar sitt liv.

3 Heder åt den som avstår från kiv,den oförnuftige söker alltid strid.

4 Den late plöjer inte om hösten,vid skördetiden söker han förgäves efter gröda.

5 Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten,en man med förstånd hämtar upp dem.

6 Många ropar ut sin egen godhet,men vem finner någon att lita på?

7 Den rättfärdige lever i ostrafflighet,lyckliga är hans barn efter honom.

8 Kungen som sitter på domarsätetsållar bort allt ont med sin blick.

9 Vem kan säga: "Jag har bevarat mitt hjärta rent,jag är fri från synd"?

10 Två slags vikt och två slags mått,Herren avskyr bådadera.

11 Redan den unge röjer genom sina gärningar,om hans liv är rent och rätt.

12 Örat som hör och ögat som ser,båda har Herren gjort.

13 Älska inte sömn, för då blir du fattig,håll dina ögon öppna, så får du tillräckligt med bröd.

14 "Hutlöst, hutlöst", säger köparen,men när han går sin väg skryter han över sitt köp.

15 Det finns guld och pärlor i mängd,men den dyrbaraste klenoden är läppar som talar förstånd.

16 Tag hans kläder, när han går i borgen för en annan,kräv pant när det gäller främlingar.

17 Bröd man fått genom svek smakar gott,men efteråt blir munnen full av grus.

18 Planer efter rådslag får framgång,att föra krig kräver vis ledning.

19 Skvallraren avslöjar hemligheter,ge dig inte i lag med pratmakare.

20 Den som förbannar sin far eller mor,hans lampa skall slockna i djupaste mörker.

21 Ett arv som man först girigt tagit i besittningblir till sist utan välsignelse.

22 Säg inte: "Jag skall vedergälla ont med ont".Vänta på Herren, han skall hjälpa dig.

23 Herren avskyr två slags vikter,falsk våg är av ondo.

24 Av Herren beror en mans steg,vad vet en människa om sin väg?

25 Det är farligt för en människa att förhastat helga något,att överväga sina löften först efteråt.

26 En vis kung rensar bort de ogudaktiga,han låter tröskhjulet gå över dem.

27 Anden i människan är en Herrens lykta,den utforskar varje rum i hennes inre.

28 Godhet och sanning skyddar kungen,hans tron består genom nåden.

29 De ungas ära är deras styrka,de gamlas prydnad är deras grå hår.

30 Sår som svider renar från ondska,slag renar hjärtats inre.