Provérbios 28

1 De ogudaktiga flyrfast ingen förföljer dem,de rättfärdiga är trygga som unga lejon.

2 Ett land i uppror får många herrar,men genom en klok och förståndig man skapas varaktig ordning.

3 En fattig herre som förtrycker de fattigaär ett regn som förstör i stället för att ge bröd.

4 De som överger lagen prisar de ogudaktiga,de som håller lagen går till strids mot dem.

5 Onda människor förstår inte vad rätt är,de som söker Herren förstår allt.

6 Bättre vara fattig och vandra oförvitligtän rik och gå krokiga vägar.

7 Förståndig är den son som tar vara på lagen,den som umgås med frossare drar skam över sin far.

8 Den som förökar sin förmögenhet genom ocker och räntorsamlar åt en som förbarmar sig över de fattiga.

9 Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen,då är också hans bön en styggelse.

10 Den som leder de rättsinniga vilse in på en ond väg,han faller själv i sin grop,men de oförvitliga får det goda till arvedel.

11 En rik man är vis i egna ögon,en fattig med insikt genomskådar honom.

12 När de rättfärdiga triumferar är härligheten stor,när de ogudaktiga kommer till makten, får man leta efter människor.

13 Den som döljer sina överträdelser går det ej väl,den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.

14 Salig är den människa som alltid fruktar Gud,den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka.

15 Som ett rytande lejon och en anfallande björnär en ogudaktig härskare över ett fattigt folk.

16 En furste som saknar förstånd använder mycket våld,den som hatar orätt vinning får leva länge.

17 En människa tyngd av blodskuldblir flykting ända till sin grav,ingen får hjälpa en sådan.

18 Den som lever oförvitligt blir räddad,den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem.

19 Den som brukar sin åker får bröd så det räcker,den som jagar efter fåfängliga ting mättas med armod.

20 En pålitlig man får mycken välsignelse,den som snabbt vill bli rik blir ej ostraffad.

21 Att vara partisk är inte rätt,men mången gör orätt för en bit bröd.

22 Den missunnsamme strävar efter ägodelar,han förstår inte att brist skall drabba honom.

23 Den som tillrättavisar en människa får uppskattning efteråt, mer än den som kommer med smicker.

24 Den som plundrar sin far och mor och säger:"Det är ingen synd",han är fördärvarens stallbroder.

25 Den snikne uppväcker träta,den som litar på Herren blir rikligen mättad.

26 Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre,den som vandrar i vishet blir räddad.

27 Den som ger åt den fattige skall inget sakna,den som blundar drabbas av mycken förbannelse.

28 När de ogudaktiga tar makten gömmer sig folk,när de förgås blir de rättfärdiga många.