Provérbios 27

1 Beröm dig inteav morgondagen,du vet inte vad den bär i sitt sköte.

2 Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun,en främmande och inte dina egna läppar.

3 Stenen är tung och sand väger mycket,men dårens vrede är tyngre än båda.

4 Vreden är grym och harm en störtflod,men vem kan uthärda svartsjuka?

5 Öppen tillrättavisning är bättreän kärlek som hålls dold.

6 Vännens slag ges i trofasthet,men ovännens kyssar i överflöd.

7 Den mätte trampar på honung,den hungrige tycker att allt bittert är sött.

8 Lik en fågel som flyr från sitt bo,är en man som flyr från sitt hem.

9 Salvor och rökelse gör hjärtat glatt,så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd.

10 Överge inte din vän och din fars vän,gå inte till din brors hem när du råkar i nöd.Bättre nära granne,än bror långt borta.

11 Bli vis, min son, så gläder du mitt hjärta,och jag kan ge min belackare svar.

12 Den kloke ser faran och söker skydd,oförståndiga går vidare och får sitt straff.

13 Tag hans kläder, när han går i borgen för en annan,kräv pant då det gäller en främling.

14 Att bittida högljutt välsigna sin nästakan uppfattas som en förbannelse.

15 Ständigt takdropp en regnig dagoch grälsjuk kvinna är lika illa.

16 Den som kan hejda henne kan hejda vindenoch gripa tag i olja med sin högra hand.

17 Järn skärper järn,den ena människan den andra.

18 Den som vårdar sitt fikonträd får äta dess frukt,den som sköter om sin herre blir ärad.

19 Som ansiktet speglar sig i vattnet,så speglar hjärtat människan.

20 Dödsriket och helvetet blir aldrig mätta,inte heller människans ögon.

21 Silvret prövas i degeln och guldet i smältugnen,och mannen genom sitt rykte.

22 Om du krossar dåren bland grynen i morteln,går hans dårskap ändå inte ur honom.

23 Tag noga reda på hur dina får har det,ha omsorg om dina hjordar.

24 Ty rikedom varar inte för evigt,består ens ett diadem från släkte till släkte?

25 När nytt gräs blir synligt efter slåtternoch foder samlas in från bergen,

26 då har du lamm, så att du kan göra dig kläder,och bockar att köpa åkermark för,

27 då har du getmjölk nog till föda åt dig och ditt husoch till livsuppehälle för dina tjänarinnor.