Provérbios 15

1 Ett mjukt svar stillar vrede,ord som sårar väcker harm.

2 De visas tunga ger god kunskap,dårars mun flödar över av oförnuft.

3 Herrens ögon är överallt,de vakar över både onda och goda.

4 En läkande tunga är ett livets träd,en falsk tunga ger hjärtesår.

5 Den oförnuftige föraktar sin fars fostran,klok är den som tar vara på tillrättavisning.

6 Den rättfärdiges hus rymmer stor rikedom,den ogudaktiges vinning för med sig bekymmer.

7 De visas läppar sprider kunskap,men så gör inte dårarnas hjärtan.

8 De ogudaktigas offer är avskyvärda för Herren,de rättsinnigas bön behagar honom.

9 Herren avskyr den ogudaktiges väg,men den som far efter rättfärdighet älskar han.

10 Fostran är något ont för den som överger vägen,men den som hatar tillrättavisning måste dö.

11 Dödsriket och helvetet ligger uppenbara för Herren,hur mycket mer då människornas hjärtan!

12 Bespottaren ogillar tillrättavisning,till de visa vill han inte gå.

13 Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust,på hjärtesorg följer modlöshet.

14 Den förståndiges hjärta söker kunskap,dårars mun närs av dårskap.

15 Den betryckte har aldrig en glad dag,men ett glatt hjärta har ständigt fest.

16 Bättre knapphet och Herrens fruktanän stora skatter och oro.

17 Bättre ett fat kål med kärlekän en gödd oxe med hat.

18 En hetlevrad man uppväcker träta,den långmodige stillar kiv.

19 Den lates stig är spärrad av törne,de rättsinniga har en banad väg.

20 En vis son ger sin far glädje,en dåraktig människa föraktar sin mor.

21 Den vettlöse har sin glädje i oförnuft,den förståndige går sin väg rakt fram.

22 Där samråd saknas går planerna om intet,med många rådgivare lyckas de.

23 En man blir glad när han kan ge svar,hur gott är inte ett ord i rätt tid.

24 Den förståndige vandrar livets väg uppåt,så att han undviker dödsriket där nere.

25 Herren river ner den högmodiges hus,men änkans gränssten låter han stå kvar.

26 För Herren är ondskans planer avskyvärda,men milda ord är rena.

27 Den som skaffar sig orätt vinning drar olycka över sin familj,den som hatar mutor får leva.

28 Den rättfärdiges hjärta svarar med eftertanke,de ogudaktigas mun flödar över av onda ting.

29 Herren är fjärran från de ogudaktiga,men de rättfärdigas bön hör han.

30 En mild blick gör hjärtat glatt,ett gott budskap ger märg åt benen.

31 Den som lyssnar till hälsosam tillrättavisningfår bo bland de visa.

32 Den som inte vill veta av fostran föraktar sitt liv,den som lyssnar till tillrättavisning får förstånd.

33 Herrens fruktan fostrar till vishet,och ödmjukhet föregår ära.